faq_top_bild

Image
Image

Bygga nyckelfärdigt hus på totalentreprenad - Hur funkar det?

Vi får en hel del frågor vad det innebär att bygga hus eller villa på totalentreprenad eller nyckelfärdigt som det också kallas. Här reder vi ut begreppen på ett enkelt sätt och lyfter samtidigt några av fördelarna som gör att det blivit så populärt.

 

Totalentreprenad / Nyckelfärdigt hus - Så funkar det!

I branschen finns några olika begrepp, man pratar tex om inflyttningsklara hus, nyckelfärdiga hus eller totalentreprenad. Vad ligger i begreppen och vad passar för dina behov?

Vid totalentreprenad / nyckelfärdigt skriver vi ett entreprenadkontrakt med er och ansvarar för alla avtal med underentreprenörer och ser till att all byggnation går rätt till, enligt det vi kommit överens om och avtalat. Inga överraskningar och inga oväntade kostnader.

Vi ansvarar för ritningar, konstruktion och allt material samt åtar oss allt arbete att uppföra och färdigställa hela huset. Nyckelfärdiga hus är när allt är färdigt fram till inflyttning, allt är på plats och vi lämnar över nyckeln. Nyckelfärdigt helt enkelt!

Att köpa nyckelfärdigt är särskilt lämpligt för dig som vet precis vad du vill ha men saknar kunskap, tid eller kraft att genomföra ett större byggprojekt.

Alla våra hus kan fås som totalentreprenad / nyckelfärdigt. En förutsättning är att er tomt finns inom 30 mils radie från vår fabrik i Mjöbäck.

Att beställa sitt nya hus på totalentreprenad har flera fördelar

  • Det är smidigt, enkelt och minskar er arbetsinsats med en kontakt för alla frågor och kommunikation 

  • Med bara en avtalspart är det tydligt att vi har ansvaret och om frågor uppstår finns ingen otydlighet vem som ska hantera frågan. 

  • Vi får ett bättre helhetsperspektiv och kostnadskontroll och kan för varje specifikt projekt välja den bästa produkten för ändamålet.

  • Vi följer ABS 18 - Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader vilket ger er en ökad trygghet i projektet!

  • Totalentreprenad innebär givetvis inte att ni lämnas helt utanför projektet, inte heller att det inte är frågor, ansvar och avgöranden som ni behöver ta. Men helt klart är det den populäraste avtalsformen bland våra kunder, och det har sina skäl.

Hus / Villa som byggsats, ett alternativ till totalentreprenad

Vill ni bygga själva eller med egna entreprenörer kan vi erbjuda er materielleverans. Här står ni för allt som rör mark och grund och vi levererar huset ovan grund som byggsats, en materialleverans.

Vårt mål är att vägleda dig till en projektform som passar dina behov och önskemål.

Totalentreprenad / Nyckelfärdigt hus – Vad passar för dig?

Alla våra hus och villor kan fås som totalentreprenad / nyckelfärdigt. Vi rekommenderar totalentreprenad till de flesta av våra kunder eftersom det är ett enkelt och tryggt sätt att bygga hus. En förutsättning är att er tomt finns inom 30 mils radie från vår fabrik i Mjöbäck.

Oavsett om ni väljer totalentreprenad / nyckelfärdigt, stommontering eller materialleverans kommer ni tillsammans med en av våra säljare överens om hur ni vill ha erat byggprojekt.

First Choice - Det kloka steget in i eget hus

För er som vill ha en komplett, färdig och genomarbetad lösning redan från start har vi tagit fram First Choice. De flesta beslut har vi tagit åt dig. Du får i gengäld ett välplanerat kvalitetshus med all vår byggerfarenhet inbyggd i varje kvadratmeter av huset. Du kan välja First Choice som nyckelfärdiga hus på totalentreprenad eller som materialleverans.

Image