faq_top_bild

Image
hero_bygga_hus.jpg

Bygga hus – Säkert och tryggt med Mjöbäcksvillan

Bygga hus – Trygghet från start till mål
Att bygga hus gör många bara en gång i livet. Att ansöka om och få tillstånd från kommun och myndigheter kan ofta upplevas som både krångligt och jobbigt. Speciellt när man samtidigt har fullt upp med att ta beslut om utformning och göra val till det nya huset. Hos Mjöbäcksvillan hjälper vi er genom denna process.


Tomtköp
Det kan vara klokt att prata med vår representant före ni gör ert tomtköp. Han/hon kan ha goda råd och synpunkter på tomten och dess beskaffenhet. Vad är viktigt för dig, barnomsorg/skola eller annan service? Vad är planerat i omgivningen? T.ex. andra hus eller dragning av vägar. Vilka kostnader tillkommer? T.ex. anslutningsavgifter för vatten/avlopp, el, tele/data. Vi guidar dig genom detta.


Budget/Banklån
Sätt upp en gräns över vad din ekonomi klarar. Vi rekommenderar att ni gör en boendekalkyl med din bankman. En god idé är att söka upp banken i tidigt skede för att diskutera vad huset får kosta.


Husval
Hur ska ert hus se ut? Hur många sovrum behöver ni? Öppen planlösning? Behöver ni ett kontor? Garage? Tillsammans så går vi igenom era behov och önskemål och tar fram förslag med utgångspunkt från katalogen, vår idébank eller från era egna skisser. När ni är nöjda och hittat ert drömhus, så skriver vi tillsammans ett entreprenadkontrakt för en totalentreprenad (nyckelfärdigt).


Bygglov
Nästa steg är att ni kontaktar byggnadsnämnden i den kommun ni tänkt bygga och beställer en nybyggnadskarta. I regel kan ni gå in på kommunens hemsida och hitta anvisningar om bygglov, avgifter m.m. På nybyggnadskartan ritar vi sedan in husets placering och anslutningar till el och vatten/avlopp. Vi hjälper er att ta fram bygglovshandlingarna, som ni skickar in tillsammans med en bygglovsansökan till kommunen. Tänk på att bygglovet kan ta tid!


Inför byggstart
Efter att bygglovet är klart, går vi tillsammans igenom alla handlingar och beställningar av kök, vitvaror, bad m.m. och vi gör tillsammans ett avrop (beställning) på ert hus. När allt detta är klart, så börjar vi att upprätta bygg- och detaljritningar, handlingar för tekniskt samråd, gör beställningar på fönster och dörrar samt lägger in huset preliminärt i vår produktionsplanering.


Tekniskt samråd
Ni tillsammans med er kontrollansvarige bokar tid för tekniskt samråd hos kommunen för att erhålla startbesked.


Under byggtiden
Bygget börjar med att marken bereds så att huset kan byggas. Dränering läggs runt huset. Det grävs fram anslutningar för el, tele och vatten/avlopp. En makadambädd läggs där man sedan ställer kantelement och lägger isolering. Grunden förbereds för gjutning med vatten/avlopp, golvvärme mm. När plattan är gjuten, så sätts husets väggar och tak. Då går allt i en rasande fart, eftersom det mesta är förtillverkat i vår fabrik. I första hand koncentrerar vi oss på att få klart utvändigt därefter börjar vi det invändiga arbetet, som är lite mer tidskrävande. Vi anlitar skickliga hantverkare, som verkligen kan sin uppgift! Ni kan i lugn och ro lägga er kraft på att välja kakel/klinker, fundera på vilka tapeter ni vill ha och vilka eventuella el-tillval ni vill göra.


Slutbesiktning
Slutbesiktning är en förutsättning för att byggfelsförsäkringen ska gälla. Vid slutbesiktningen medverkar ni och er kontrollansvarige. Besiktningsmannen sammanställer eventuella anmärkningar i ett besiktningsutlåtande (protokoll).

Efter slutbesiktning får ni nycklarna till ert nya hem!