faq_top_bild

Image
hero_leverans.jpg

Leveransdeklaration

LD 24-1

Allmänt
I priset ingår:
Rådgivning vid val av tomt och hustyp. Huvudritningar och erforderliga handlingar för byggnadslov, arbetsritningar, energiberäkning (när värmesystem ingår från MEAB) och beskrivningar.
Leveransdeklarationen är anpassad för husmodeller som har platta på mark som standard.

Totalentreprenad

(erbjuds max 30 mil från produktionsfabriken i Mjöbäck)

Tjänster och kringkostnader
I priset ingår arbetsledning och allmänna hjälpmedel som t.ex. byggnadsställningar för Mjöbäcks Entreprenad AB:s arbeten.

Montering/Snickerier
Allt material som ingår i leveransen monteras av oss.

Markarbeten
Schakt ingår med 0,75 meter under färdigt golv. 12 meter schakt och ledning för anslutning av VA, el och fiber ingår. Erforderlig dränering samt anslutning av stupröranslutningar ingår. 1 ton packningsbart fyllnadsmaterial ingår per m2 byggnadsarea.

*Schaktarbeten ingår ej för sluttningshus och hus med källare. Entreprenadgräns över färdig makadambädd.

Husgrund - betongplatta
Platta på mark med kantförstyvad armerad betong, 300 mm cellplast och kantbalksform. Vattenburen golvvärme. Vid sluttningshus ingår prefabricerade betongytterväggar i bottenplan.

VS-installation
Komplett VS-installation. Vid byggnation med oinredd vind förbereds stamledning för framtida installationer.

El-installation
Komplett el-installation samt nätverk med dubbla uttag i vardagsrum, allrum, sovrum, tvätt och kök. Elritningar ingår ej.

Plåt- och ventilationsinstallation
Komplett plåt- och ventilationsinstallation.

Målning
Målning av innertak och listverk, tapet Borosan. Decorama, Easy Up. Glasfiberväv i tvättstuga och wc utan dusch målas. Utvändig målning ingår ej.

Kakel/Klinker
Kakel på vägg i våtutrymme med dusch eller bad. Klinker på golv i samtliga våtutrymmen.

Besiktnng
Besiktningen utförs av en opartisk besiktningsman, enligt ABS 18.

Allmänt
OBS! Geoteknisk undersökning, byggström, mätarskåp, byggvatten, container och finstädning beställs och bekostas av beställaren (byggherren). Rätten till konstruktionsändringar förbehålls. 1-årig villaförsäkring tecknas av beställaren (byggherren).

Vid entreprenader ingår:
Färdigställandeförsäkring och 10-årig nybyggnadsförsäkring med slutbesiktning av opartisk besiktningsman för Mjöbäcks Entreprenad AB:s åtaganden.

Materialleverans

Ytterväggar
Levereras prefabricerade med max längd 6,5 m (U-värde=0,144). Lockpanel, spikläkt, vindskydd, 195 mm isolering, 195 mm stående regel, diffusionsspärr och liggande 45 mm regel (45 mm isolering och 13 mm gipsskiva levereras löst). Monterad skyddsmålad lockpanel*1 (färgen är en vattenspädbar alkydfärg som kan användas under alla färger, dock ej under slamfärger exempelvis Falu Rödfärg). Överbleck monteras på gavelsidor. Vid förhöjt väggliv och 2-planshus monteras överbleck även på långsidor. Till kupfronter levereras 45 mm isolering, 13 mm gipsskiva och skyddsmålad lockpanel löst, övrigt lika yttervägg. Till kupsidor levereras isolering, diffusionsspärr, gipsskivor och lockpanel löst. Vid förhöjt väggliv levereras erforderligt material löst.
*1 Tillval för panellinjering.

Sluttningshus/hus med källare: Prefabricerade betongkällarväggar. Fönster/dörrar och fönstersmyg levereras löst.

Mellanbjälklag
Gipsplank, 28 x 70 mm glespanel, säkerhetsfolie, erforderligt bjälklag i färdigkapade längder, 45 mm isolering, 22 mm spånskiva.

Innerväggar
Regelstomme 70 mm, 13 mm gipsskiva på varje sida. 45 mm isolering i samtliga innerväggar. Våningshöjd enligt ritning. Bärande innerväggar levereras prefabricerade (skivor och isolering levereras löst). Övriga innerväggar levereras löst, med de stående reglarna grovkapade.

Innertak
1-Planshus: 500 mm isolering av lösull. Innertak med diffusionsspärr, 28 x 70 mm glespanel och gipsplank.
1 ½-Planshus: Snedtak: Gipsplank, 28 x 70 mm glespanel, diffusionsspärr och 300 mm isolering av lösull (500 mm isolering av lösull på vindbjälklag), distanslist och masonite till luftspalt.
1 ½-Planshus med oinredd vind: Mellanbjälklag: Innertak med diffusionstät säkerhetsfolie 28 x 70 mm glespanel, gipsplank och 360 mm skivisolering. Tak/snedtak: Takstolarna är förberedda för 300 mm isolering.

Takstolar
1- och 2-Planshus: Fackverkstakstolar levereras färdiga för montering (för att klara transport förekommer det att takstolarna delas).
1 ½-Planshus: Takstolarna levereras tvådelade med lös topp.

Gavelspetsar
1- och 2-Planshus: Regelverk, vindskydd, spikläkt och monterad skyddsmålad lockpanel. För att klara transport förekommer det att gavelspetsarna delas. (Vid ev. delning av gavelspets monteras plåt i brytningen).
1 ½-Planshus med oinredd vind: 45 x 195 mm regelverk, spikläkt och monterad skyddsmålad lockpanel levereras delade (lös topp).
1 ½-Planshus med inredd vind: Gavelspets för hus med inredd vind är lika yttervägg, levereras delade (lös topp). Invändiga gavelspetsar levereras prefabricerade.

Yttertak
17 mm råspontsluckor (lös råspont på valmar och kupor) underlagspapp, strö- och tegelläkt. Behandlade genomfärgande betongtakpannor. Vid taklutning mindre än 6˚ förutsätts ytpapp, ingår ej i leverans. Nockband och eventuell valmtätning som tätar och ventilerar. Avloppsluftare. Taksteg där så erfordras. Dubbel vindskiva. Takfotsbräda. Tät takfot med Sverigepanel. Taksäkerhet enligt myndighetskrav.

Golv
I alla rum förutom våtutrymmen levereras trägolv Tarkett 13 mm Pure Ek natur 3-stav.

Fönster och fönsterdörrar (U=1,0)
Superenergi isolerruta med argongas. Utåtgående vändbara fönster alternativt fasta fönster. 
Fönster och fönsterdörrar levereras vitmålade komplett med beslag. Fönster och fönsterdörrar levereras monterade i väggblocken, erforderlig justering utförs av byggherre. Utvändigt färdigt med foder och fönsterplåtar (vita plåtar standard). Vid stora fönsterpartier levereras fönster löst för att undvika instabilitet i väggblock. I wc/dusch/bad är insynsskyddade fönster (frostat) standard. Vid fasadsten, betong, puts och källarfasader ingår ej fönsterplåtar. Vid betong- och källarytterväggar levereras fönster och dörrar för montering på byggplats.

Dörrar
Entré/groventré: Entrédörrar levereras vitmålade som standard. Dörr med glasruta levereras med isolerruta. Trycken i mattborstad krom. Cylindrar i nickel. Assa 2002. Dörrar levereras för montering på byggplats.
Innerdörrar: Välj bland ett flertal innerdörrar, slät eller strukturerad yta (vit färg standard).

Vedum köks- och garderobsinredning
Köksluckor Edit vit. Bänkskivor i högtryckslaminat. Diskbänk i rostfritt utförande. Garderober och garderobsluckor i melamin vit. Tvättskåp med bänkskiva.

Invändiga trappor (ingår ej till hus med oinredd vind)
Trappor, spaljéer och handledare med beslag i förnicklat stål, levereras i vitmålad furu. Plansteg i eklaserad furu. Valvkants-inklädnad i vitmålad furu ingår. Obehandlad vindslucka med stege ingår.

Utvändig trappa
Tryckimpregnerat trä, levereras i grovkapade längder till entréplan med erforderliga steg 28 x 120 mm.

Listverk
Invändigt listverk levereras grundmålad slät. Erforderliga smygbrädor, passningslister och eventuella täcklister, ingår för ett komplett hus. Foderbildande fönstersmyg i vitmålad MDF board, levereras med skruv och täckplugg. Fönsterbänkar i vitmålad MDF board, djup 200 mm.

Veranda
Verandabjälklag levereras prefabricerat i tryckimpregnerat virke. Trallgolv 28 x 120 mm och räcke levereras i lösmaterial. Gavelspets levereras med panel, lika hus. Till innertak levereras Sverigepanel, lika takfot. Stolpar av limträ.

Balkong
Balkongbjälklag levereras tryckimpregnerat i färdigkapade längder. Trallgolv 28 x 120 mm och räcken levereras som lösvirke. Erforderliga stolpar och balkar av tryckimpregnerat limträ.

Siemens hushållsmaskiner vit
Induktionshäll, ugn, utdragbar köksfläkt, kyl/sval, frys, diskmaskin, mikrovågsugn, tvättmaskin och värmepumpstumlare.

VVS-utrustning
Kök/Tvätt/Bad/WC
Köksblandare med diskmaskinsavstängning. Tvättbänk och tvättbänksblandare med uttag för kallvattenanslutning till tvättmaskin. Duschblandare med duschset. Toalettstol, tvättställ med engreppsblandare, badrumsmöbel och vattenlås, badkar eller hörndusch. En styck utvändig vattenutkastare.

Ventilationssystem och uppvärmning
Frånluftsvärmepump med återvinning*1.
Vattenburen värme via golvvärme (bottenplan)*2.
Vattenburen värme via radiatorer (vinds/andra plan).
Ventilationsinjustering ingår.
*1 De kan finnas behov för att i vissa fall välja annan typ av värmekälla.
*2 Golvvärmepaket ingår endast vid totalentreprenad.

Plåt
Materialet för utvändiga plåtarbeten är underhållsfri plastöverdragen plåt (svart, vit eller silver). Hängrännor, fotplåt, stuprör, vindskivebeslag mm. Ventilationshuvar och ränndalar i färg lika betongtakpannorna, där så är möjligt. Vid takfönster, grå plåtinklädnad. Plåt vid altandörrar, ytterdörrar och fönster ner till golv ingår ej. Eventuellt heltäckande ytor i plåt, t.ex. balkonggolv, kuptak och burspråkstak, ingår ej.

Transport
Komplett leverans transporteras fraktfritt. Beställaren (byggherren) svarar för att väg från allmän väg till byggplatsen finns, är hållbar och framkomlig för fordon med 10 tons axeltryck, en fordonslängd av 24 m och en höjd av 4,5 m. Lastbilarna är försedda med kranar som har en räckvidd på 14m. Eventuell omlastning bekostas av beställaren. Om mobilkran krävs och/eller färjetransporter måste ske, beställs och bekostas detta av beställaren. Husgrunden skall vara återfylld före monteringen. Avlastningsplats för material skall finnas. Vid leverans ingår upp till 8 timmar krantid med lastbilskran. Takpannelyft ingår ej.

Allmänna leveransbestämmelser
Material som ej uppräknas i denna leveransdeklaration eller som ej upptagits i vår leveransomfattning tillhörande entreprenadkontrakt och köpeavtal ingår ej i leveransen. Rätten till konstruktionsändringar förbehålls. Produkter och material som utgår ur våra leverantörers sortiment ersätts med likvärdigt eller bättre.

Övrigt
Vid materialleverans tecknas 10-årig nybyggnadsförsäkring av beställaren. 1-årig villaförsäkring tecknas av beställaren. Geoteknisk undersökning beställs och bekostas av beställaren.

Stommonterat

Montering av syll och tätningsband. Resning och justering av ytterväggsblock, gavelspetsar, takkupor och takstolar. Montering av anslutningsplåt yttervägg/ gavelspets och kupa/kupgavelspets. Montering av råspontsluckor (lös råspont på valmar och kupor) och underlagspapp. Bjälkar till mellanbjälklag på 1 ½-Planshus monteras.

Montering av beklädnad ingår ej på förhöjt väggliv och de prefabricerade delar som levereras utan träpanel. Takkupor (fronter och sidor) levereras och monteras utan fasadbeklädnad. Vindskivor monteras.

Fönster och fönsterdörrar är monterade på fabrik. Ytterdörrar och skjutdörrspartier monteras av beställaren (byggherren). Vid betongytter-väggar levereras fönster/dörrar för montering på byggplats, monteras av beställaren. Beställaren till ser att det runt grund är återfyllt och utjämnat 4 meters bredd, detta för att Mjöbäcks Entreprenad AB skall kunna bygga ställning. Grund- och markarbeten skall besiktigas och godkännas av en representant från Mjöbäcks Entreprenad AB, senast två veckor före leverans.

 

Tillägg färdigt utvändigt

Montering av beklädnad på de prefabricerade delar som levereras utan träpanel. Montering av eventuell veranda, altan, balkong, skjutdörrsparti, homeja och takfönster. Läggning av taktegel. Även utvändiga plåtarbeten ingår dock ej skorsten/huv vid eventuell kamin.